Stien langs sjøen

Foreningen “Stien langs sjøen” ønsker å binde byen sammen på nytt og skape en arena for sosialt liv, møteplasser og ny utvikling langs sjøfronten. Dette gjøres gjennom å skape en sammenhengende gangforbindelse på om lag 7 km langs sjøen. Gangforbindelsen vil bestå av en natursti i friområdene i bydelene Trondenes i nord og Stangnes i sør og en havnepromenade i sentrumsområdene.

Foreningen er etter 10 års arbeide blitt en sosial motor for å gi folk adkomst langs sjøen

Andre prosjekter